/
  • Protocol verantwoord sporten AV Spirit

   Update 5 juni 2021

   Dit protocol gaat van kracht op zaterdag 5 juni 2021. Dit protocol wordt gepubliceerd op de website van AV Spirit en zal verspreid worden onder de trainers door de trainerscoördinator. De ouders van de jeugdleden worden per mail via het wedstrijdsecretariaat op de hoogte gesteld van dit protocol.

   De trainers zien erop toe dat iedere deelnemer van zijn/haar groep op de hoogte is van de regels en deze ook naleeft. Gezamenlijk zullen wij moeten toezien op naleving van de maatregelen zoals de overheid deze heeft afgegeven. Wanneer wij ons als vereniging niet houden aan deze maatregelen behoren boetes of zelf sluiting tot de sancties. Wij zijn blij dat wij als vereniging nog activiteiten kunnen organiseren en willen dit graag blijven doen. Wij verwachten hierin ieders medewerking.

   Bij herhaaldelijk negeren van de maatregelen, zal de trainer de deelnemer verzoeken de accommodatie te verlaten en is de deelnemer voor een maand niet meer welkom tijdens activiteiten van AV Spirit. Deze regel staat niet open voor discussie.

  • Algemeen

   • Gezond verstand gebruiken staat voorop
   • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
   • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
   • Sporters melden zich aan voor een training bij hun trainer

   • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit
   • Pas hygiëne toe, was regelmatig de handen
   • Houd 1,5 meter afstand
   • Vermijd drukte
   • Kleedkamers en douches zijn gesloten
   • Kantine is gesloten
   • AED en EHBO-materiaal zijn bereikbaar in de hal van de kantine
   • Na afloop van de sportactiviteit verlaten de deelnemers zo snel mogelijk de accommodatie
  • Regels voor Pupillen (5 jaar tot en met 10 jaar)

   • De trainer is Corona toezichthouder
   • De pupillen melden zich aan voor een training
   • Pupillen hoeven onderling geen afstand te houden
   • Pupillen hoeven geen afstand te houden tot de trainer
   • Pupillen kunnen in hun normale trainingsgroep trainen
   • Pupillen mogen deelnemen aan wedstrijden, tegen clubgenoten en in competitieverband
   • De trainers wachten voor aanvang van de training bij het hek de kinderen op
   • De trainers brengen na afloop van de training de kinderen weer bij het hek
   • Ouders mogen nog niet de accommodatie op, er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden
   • Uitzondering is voor nieuwe atleten die een proeftraining komen volgen. 1 ouder mag bij de 2 proeftrainingen aanwezig zijn
   • De kleedkamers zijn gesloten
   • De kantine is gesloten
   • Het toilet is geopend
   • De trainer maakt na elke training het toilet schoon
   • De deurklinken worden na elke training door de trainer schoongemaakt
   • Het materiaal voor de training wordt gepakt door de trainer
   • Het materiaal dat is gebruikt wordt na elke training gereinigd door de trainer
   • Het materiaal dat gebruikt is voor de training wordt door de trainer weer terug gelegd
  • Regels voor Junioren (11 jaar tot en met 17 jaar)

   • De trainer is Corona toezichthouder
   • Junioren melden zich aan voor een training
   • Junioren hoeven onderling geen afstand te houden
   • Junioren houden wel 1,5 meter afstand tot de trainer
   • Junioren kunnen in hun normale trainingsgroepen trainen
   • Junioren mogen niet deelnemen aan wedstrijden, tegen eigen clubgenoten en in competitieverband
   • Junioren mogen 5 minuten voor de aanvang van hun training het terrein op
   • Junioren verlaten na de training zo snel mogelijk het terrein
   • Junioren mogen, zodra zij zijn gestopt met sporten, niet met meer dan 4 personen bij elkaar zijn en houden onderling 1,5 meter afstand
   • Junioren van 13 jaar en ouder dragen in binnenruimtes, zoals de hal van de kantine en in het toilet, een mondkapje 
   • Ouders mogen nog niet de accommodatie op, er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden
   • Uitzondering is voor nieuwe atleten die een proeftraining komen volgen. 1 ouder mag bij de 2 proeftrainingen aanwezig zijn
   • Kleedkamers zijn gesloten
   • Kantine is gesloten
   • Het toilet is geopend
   • De trainer maakt na elke training het toilet schoon
   • De deurklinken worden na elke training door de trainer schoongemaakt
   • Het materiaal voor de training wordt gepakt door de trainer
   • Het materiaal dat is gebruikt wordt na elke training gereinigd door de trainer
   • Het materiaal dat gebruikt is voor de training wordt door de trainer weer terug gelegd
  • Regels voor Junioren en senioren (vanaf 18 jaar)

   • De trainer is Corona toezichthouder
   • Junioren en Senioren melden zich aan voor een training
   • Junioren en Senioren houden onderling 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit is voor het sporten, tijdens het sporten en na het sporten.
   • Junioren en Senioren houden 1,5 meter afstand tot de trainer
   • Junioren en Senioren mogen met 50 personen in een groep trainien. Dit is exclusief trainer
   • Junioren en Senioren mogen deelnemen aan wedstrijden, maar alleen tegen clubgenoten
   • Junioren en Senioren mogen 5 minuten voor de aanvang van hun training het terrein op
   • Junioren en Senioren verlaten na de training zo snel mogelijk het terrein
   • Junioren en Senioren mogen niet met meer dan 4 personen bij elkaar zijn, zodra zij zijn gestopt met sporten
   • Junioren en Senioren dragen in binnenruimtes een mondkapje, zo ook in de hal van de kantine en in het toilet
   • Het toilet is geopend
   • Kleedkamers zijn gesloten
   • Kantine is gesloten
   • De trainer ziet erop toe dat het toilet na elke training schoongemaakt achter gelaten wordt of maakt deze zelf schoon
   • De deurklinken worden na elke training door de trainer schoongemaakt
   • Het materiaal voor de training wordt gepakt door de trainer
   • Het materiaal dat is gebruikt wordt na elke training gereinigd door de trainer
   • Het materiaal dat gebruikt is voor de training wordt door de trainer weer terug gelegd
  • RaceRunners en G-atleten

   • De trainer is Corona toezichthouder
   • RaceRunners en G-atleten melden zich aan voor een training
   • RaceRunners en G-atleten houden onderling 1,5 meter afstand tot elkaar
   • RaceRunners en G-atleten houden 1,5 meter afstand tot de trainer
   • Een trainingsgroep van meer dan 2 deelnemers van 18 jaar en ouder wordt opgedeeld in groepjes van maximaal 2 personen
   • Deze 2 personen houden 1,5 meter afstand tot elkaar
   • De ruimte tussen de groepjes is minimaal 3 meter
   • De groepjes hebben een vaste samenstelling tijdens die training en de deelnemers mogen niet wisselen van groepje
   • RaceRunners en G-atleten mogen een begeleider meenemen tijdens de training
   • Deze begeleider hoeft geen afstand te bewaren tot zijn eigen atleet wanneer dit nodig is voor een veilige sportbeoefening (graag vaste begeleider op een deelnemer), advies is voor de vrijwilliger om een mondkapje te dragen wanneer hij binnen 1,5 meter van de atleet komt
   • RaceRunners en G-atleten mogen niet deelnemen aan wedstrijden
   • RaceRunners en G-atleten mogen 5 minuten voor de aanvang van hun training het terrein op
   • RaceRunners en G-atleten verlaten na de training zo snel mogelijk het terrein
   • RaceRunners of G-atleten van 13 jaar en ouder dragen in binnenruimtes een mondkapje, zo ook in de hal van de kantine en in het toilet
   • Het toilet is geopend
   • De trainer maakt na elke training het toilet schoon

   • De deurklinken worden na elke training door de trainer schoongemaakt

   • Het materiaal voor de training wordt gepakt door de trainer

   • Het materiaal dat is gebruikt wordt na elke training gereinigd door de trainer

   • Het materiaal dat gebruikt is voor de training wordt door de trainer weer terug gelegd

  • Coronaverantwoordelijke

   Coronaverantwoordelijke voor AV Spirit is Elske Warners. Zij is te bereiken op 06-46357992.

    

  • Overzicht

     Pupillen Junioren (tot en met 17 jaar) Junioren en senioren (vanaf 18 jaar) RaceRunners en
   G-atleten
   Voor aanvang van de training Trainers wachten voor aanvang van de training
   bij het hek de kinderen op.
   Mogen 5 minuten voor aanvang van de
   training het terrein op.
   Mogen 5 minuten voor aanvang van de
   training het terrein op.
   Mogen 5 minuten voor aanvang van de
   training het terrein op.
   Verantwoordelijke toezichthouder Trainer Trainer Trainer Trainer
   1,5 meter afstand Niet van toepassing Tot de trainer Onderling en tot de trainer Onderling en tot de trainer
   Groepsgrootte Niet van toepassing Niet van toepassing Maximaal 50 personen Indien de sporter 27 jaar of ouder zijn geldt een groepsgrootte van maximaal 50 personen (exclusief trainer). Indien de sporters onder de 27 jaar zijn geldt er geen maximale groepsgrootte.
   Wedstrijden Mogen deelnemen aan wedstrijden, tegen clubgenoten en in competitieverban. Mogen deelnemen aan wedstrijden, tegen clubgenoten en in competitieverband. Mogen deelnemen aan wedstrijden, maar alleen tegen clubgenoten. Mogen NIET deelnemen aan wedstrijden
   Toeschouwers Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
   Uitzondering is voor nieuwe atleten die een proeftraining komen volgen. 1 ouder mag bij de 2 proeftrainingen aanwezig zijn
   Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
   Uitzondering is voor nieuwe atleten die een proeftraining komen volgen. 1 ouder mag bij de 2 proeftrainingen aanwezig zijn
   Toeschouwers zijn niet toegestaan. Elke sporter mag 1 ouder of begeleider
   meenemen naar de training.
   Toilet Toilet is geopend en wordt na elke training
   door de trainer schoongemaakt.
   Toilet is geopend en wordt na elke training
   door de trainer schoongemaakt.
   Toilet is geopend. De trainer ziet erop toe dat
   het toilet na elke training schoongemaakt achter gelaten wordt of maakt deze zelf schoon.
   Toilet is geopend en wordt na elke training
   door de trainer schoongemaakt.
   Kantine Kantine is gesloten. Kantine is gesloten. Kantine is gesloten. Kantine is gesloten.
   Kleedkamers Kleedkamers zijn gesloten. Kleedkamers zijn gesloten. Kleedkamers zijn gesloten. Kleedkamers zijn gesloten.
   Materiaal Het materiaal wordt gepakt door de trainer. Al het gebruikte materiaal dient na afloop van de training schoongemaakt te worden door de trainer en weer terug gelegd op de daarvoor bestemde locatie. Het schoonmaken geldt ook voor alle deurklinken. Het materiaal wordt gepakt door de trainer. Al het gebruikte materiaal dient na afloop van de training schoongemaakt te worden door de trainer en weer terug gelegd op de daarvoor bestemde locatie. Het schoonmaken geldt ook voor alle deurklinken. Het materiaal wordt gepakt door de trainer. Al het gebruikte materiaal dient na afloop van de training schoongemaakt te worden door de trainer en weer terug gelegd op de daarvoor bestemde locatie. Het schoonmaken geldt ook voor alle deurklinken. Het materiaal wordt gepakt door de trainer. Al het gebruikte materiaal dient na afloop van de training schoongemaakt te worden door de trainer en weer terug gelegd op de daarvoor bestemde locatie. Het schoonmaken geldt ook voor alle deurklinken.
   Verlaten van de accommodatie na het sporten Hoeven geen onderlinge afstand te houden en
   is geen maximale groepsgrootte. Trainers brengen na afloop van de training de kinderen weer bij het hek.
   Zodra zij zijn gestopt met sporten, mogen zij met max 2 personen bij elkaar zijn en verlaten zij zo spoedig mogelijk de accommodatie. Zij blijven hierbij de 1,5 meter afstand respecteren. Zodra zij zijn gestopt met sporten, mogen zij met max 2 personen bij elkaar zijn en verlaten zij zo spoedig mogelijk de accommodatie. Zij blijven hierbij de 1,5 meter afstand respecteren. Zodra zij zijn gestopt met sporten, mogen zij met max 2 personen bij elkaar zijn en verlaten zij zo spoedig mogelijk de accommodatie. Zij blijven hierbij de 1,5 meter afstand respecteren.
   Mondkapje Niet van toepassing In binnenruimtes, zo ook in de hal van de kantine en in het toilet In binnenruimtes, zo ook in de hal van de kantine en in het toilet In binnenruimtes, zo ook in de hal van de kantine en in het toilet