/
  • Covid19 protocol AV Spirit

   Vanaf 29 april 2020 mag er weer getraind worden volgens de richtlijnen van het RIVM. Met inachtneming van deze richtlijnen heeft AV Spirit dit plan geschreven, zodat er vanaf woensdag 29 april 2020 weer training gegeven kan worden aan de jeugd (tot en met 18 jaar) van AV Spirit.

   Vanaf 11 mei 2020 mogen ook de volwassen leden (vanaf 19 jaar) hun trainingen weer hervatten mits de RIVM richtlijnen in acht worden genomen. Met deze richtlijnen als leidraad is dit aanvullende plan van aanpak (en de praktische invulling daarvan) opgesteld zodat er weer trainingen gegeven kunnen worden aan de volwassen leden van AV Spirit.

   Algemene regels en richtlijnen
   Pupillen trainingen
   Junioren trainingen
   RaceRunners trainingen
   Volwassen leden trainingen
   Rol van de coronaverantwoordelijke

  • Algemene regels en richtlijnen (geldend tot tenminste 20 mei 2020)

   • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
   • Ouders en atleten blijven zelf verantwoordelijk. AV Spirit doet er alles aan om met deze regels, richtlijnen en maatregelen de training zo veilig mogelijk aan te bieden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele besmettingen
   • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
   • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten
   • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact
   • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)
   • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training
   • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
   • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet
   • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
   • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
   • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten
   • De kantine blijft gesloten
   • Vermijd het aanraken van je gezicht
   • Schud geen handen
   • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis
   • Neem je eigen bidon, gevuld, mee
   • Kinderen tot 12 jaar mogen vrij trainen en hebben geen restricties. Dit houdt in dat de pupillen D, C, B, A1 en A2 gewoon kunnen trainen zoals zij altijd gedaan hebben met inachtneming van de beschreven regels hierboven. De pupillen hoeven zich onderling niet te houden aan de 1,5 meter-maatregel.
   • Kinderen van 12 jaar tot en met 18 jaar mogen training, met inachtneming de 1,5 meter-maatregel. Dit houdt in dat de groepen junioren C&D-junioren en A&B-junioren op 1,5 meter afstand van elkaar en de trainer moeten trainen en alle regels zoals hierboven zijn omschreven in acht moeten nemen

   (Bron: NOC*NSF https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf)

  • Aanpak voor de pupillen trainingen

   • Atleten laten voor elke training weten of zij WEL/NIET aanwezig zijn bij de trainer
   • Kinderen tot 12 jaar mogen vrij trainen en hebben geen restricties. Dit houdt in dat de pupillen D, C, B A1 en A2 gewoon kunnen trainen zoals zij altijd gedaan hebben. Er hoeven geen bijzondere maatregelen genomen te worden tijdens de training
   • De kinderen worden door de ouders afgezet op de parkeerplaats. De ouders mogen niet op het terrein komen van AV Spirit. De trainers halen de pupillen op bij de parkeerplaats en nemen de kinderen mee de atletiekbaan op
   • Kleedkamers blijven gesloten
   • Kantine blijft gesloten
   • De jassen kunnen opgehangen worden in de hal van de kantine
   • Toiletten in de hal van de kantine zijn geopend voor gebruik
   • Tijdens de trainingen moeten de trainers 1,5 bij elkaar en de atleten vandaan blijven.
   • Na de training brengen de trainers de atleten ook weer naar de parkeerplaats terug. Hiermee voorkomen we dat we ook bij ouders moeten handhaven op de 1,5 meter-maatregel.
   • Trainers zijn er dus verantwoordelijk voor dat de kinderen op de baan komen en ook weer bij hun ouders afgeleverd worden
   • Na iedere training worden de materialen, toiletten, kranen en deurklinken door de trainers schoongemaakt
  • Praktische invulling van de training

   • Trainers houden er rekenschap mee dat zij geen onderdelen of spellen aanbieden waarbij het noodzakelijk is dat zij atleten aanraken of te dichtbij komen. Voorbeeld is hiervan polsstokverspringen, waarbij trainers en atleten dichtbij elkaar zijn in verband met veiligheid
   • Verdere restricties zijn voor de pupillen niet nodig
   • Mocht een atleet een vriendje of vriendinnetje mee willen nemen naar de training, zal dit vooraf bij de trainer aangevraagd moeten worden. Die bekijkt per aanvraag of dit mogelijk is

  • Aanpak voor de junioren

   • Kinderen van 12 jaar tot en met 18 jaar mogen trainen, met inachtneming de 1,5 meter-maatregel. Dit houdt in dat de groepen junioren C&D-junioren en A&B-junioren op 1,5 meter afstand van elkaar en de trainer moeten trainen.
   • De groep C&D-junioren wordt opgesplitst in twee groepen, omdat het een te grote groep is om tegelijk te trainen en de 1,5 meter-maatregel te kunnen uitvoeren
   • Wanneer een dag of tijdstip niet uitkomt voor een atleet, mag deze zelf onderling ruilen met een andere atleet. Hierbij blijven de groepen van gelijke grootte. Dit gebeurt voor de allereerst training aanvangt en eenmaal geruild, kan er niet weer terug geruild worden. De groepen mogen namelijk niet met elkaar in contact komen
   • De groep C&D-junioren worden dan weer in twee groepen opgesplitst zodat er uiteindelijk twee groepen ontstaan per avond van maximaal 10 atleten per trainer. Deze aantallen zijn hanteerbaar voor de trainer en zo kan de 1,5 meter-maatregel worden gegarandeerd
   • De groep A&B-junioren blijft in zijn oorspronkelijke vorm bestaan. Door het aantal atleten is de groep te trainen binnen de richtlijnen die gelden
   • Atleten die per auto komen worden opgewacht door een trainer op de parkeerplaats. Die ziet erop toe dat de 1,5 meter-maatregel wordt nageleefd. De trainer neemt vervolgens de atleten mee naar de atletiekbaan<
   • Atleten die op de fiets komen worden op de atletiekbaan opgewacht door een trainer en die ziet erop toe dat de atleten 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven
   • Op het voorterrein kan met pionnen aangegeven worden waar de atleten op gepaste afstand van elkaar kunnen wachten
   • Kleedkamers blijven gesloten
   • Kantine blijft gesloten
   • Krachthonk blijft gesloten
   • De jassen kunnen opgehangen worden in de hal van de kantine. De atleten mogen 1 voor 1 naar binnen om hun spullen weg te leggen. Trainers zien hierop toe
   • Toiletten in de hal van de kantine zijn geopend voor gebruik
   • Na de training brengen de trainers de atleten ook weer naar de parkeerplaats terug. Trainers zijn er dus verantwoordelijk voor dat de kinderen op de baan komen en ook weer bij hun ouders afgeleverd worden. De atleten die op de fiets zijn gekomen, kunnen zelf vertrekken van de baan. Niemand blijft hangen om te kletsen
   • Na iedere training worden de materialen, toiletten, kranen en deurklinken door de trainers schoongemaakt
  • Praktische invulling van de training

   • Atleten laten voor elke training weten of zij WEL/NIET aanwezig zijn bij de trainer
   • De trainers zijn de enige personen die in het materiaalhok mogen komen. De atleten pakken dus niet zelf hun materialen
   • Inlopen: de trainers zien erop toe dat de atleten voldoende afstand van elkaar houden. Inlopen gebeurt per 4 atleten die verdeeld worden over de 8 banen, met elke keer 1 lege baan tussen twee atleten. Na een meter of 5 mag de volgende groep gaan inlopen
   • De trainer geeft de atleten mee dat zij de afstand moeten bewaren
   • Loopscholing: tijdens de loopscholing kunnen er op de baan pionnen neergezet worden op 1,5 meter van elkaar, zodat de atleten weten op welke afstand zij van elkaar moeten blijven. Door de atleten de instructie mee te geven dat zij zich van pion naar pion moeten bewegen zal deze afstand ook gewaarborgd blijven
   • Onderdelen: de groep wordt opgesplitst in tweeën, dus maximaal 10 atleten per trainer. De groepen gaan elk aan een andere kant van de atletiekbaan trainen. Wanneer er onderdelen zijn waarbij gewacht moet worden, kan de trainer weer pionnen markeren waar de atleten moeten gaan staan om de 1,5 meter-maatregel in acht te nemen. De trainer ziet erop toe dat dit gebeurt
   • Alle onderdelen kunnen getraind worden, omdat de trainer altijd op 1,5 meter afstand kan zijn van de atleten
   • Trainers beseffen dat het jonge atleten zijn waarmee zij trainen en dat de 1,5 meter-maatregel makkelijk overschreden wordt. Een vergissing kan gebeuren. Deze atleten worden aangesproken op gedrag en krijgen een reminder mee. Wanneer trainers merken dat een atleet zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt, zal hij of zij niet meer welkom zijn op de training
   • Mocht een atleet een vriendje of vriendinnetje mee willen nemen naar de training, zal dit vooraf bij de trainer aangevraagd moeten worden. Die bekijkt per aanvraag of dit mogelijk is

  • Aanpak voor de RaceRunners

   • De gehele groep neemt de 1,5 meter-maatregel in acht. Dit betekent dat atleten onderling en de trainers op 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven. Dit doen wij gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep
   • De atleten worden opgewacht door een van de trainers bij het hek. Hier staan de RaceRunners ook klaar
   • Er mogen geen ouders op de accommodatie voor, tijdens of na de training
   • Kleedkamers blijven gesloten
   • Kantine blijft gesloten
   • De jassen kunnen opgehangen worden in de hal van de kantine. De atleten mogen 1 voor 1 naar binnen om hun spullen weg te leggen. Trainers zien hierop toe
   • Toiletten in de hal van de kantine zijn geopend voor gebruik, alleen bij noodgevallen
   • Na de training brengen de trainers de atleten ook weer naar het hek terug. Trainers zijn er dus verantwoordelijk voor dat de kinderen op de baan komen en ook weer bij hun ouders afgeleverd worden.
   • Niemand blijft hangen om te kletsen
   • Na iedere training worden de materialen, RaceRunners, toiletten, kranen en deurklinken door de trainers schoongemaakt
  • Praktische invulling

   • Atleten laten voor elke training weten of zij WEL/NIET aanwezig zijn bij de trainer
   • De trainers zijn de enige personen die in het materiaalhok mogen komen. De atleten pakken dus niet zelf hun materialen
   • Inlopen: de trainers zien erop toe dat de atleten voldoende afstand van elkaar houden. Inlopen gebeurt per 4 atleten die verdeeld worden over de 8 banen, met elke keer 1 lege baan tussen twee atleten. Na een meter of 10 mag de volgende groep gaan inlopen
   • De trainer geeft de atleten mee dat zij de afstand moeten bewaren
   • De trainer is Corona verantwoordelijke voor de RaceRunning trainingen
   • Alle onderdelen kunnen getraind worden, omdat de trainer altijd op 1,5 meter afstand kan zijn van de atleten en de atleten op 1,5 meter afstand kunnen blijven onderling
   • Trainers beseffen dat het jonge atleten zijn waarmee zij trainen en dat de 1,5 meter-maatregel makkelijk overschreden wordt. Een vergissing kan gebeuren. Deze atleten worden aangesproken op gedrag en krijgen een reminder mee. Wanneer trainers merken dat een atleet zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt, zal hij of zij niet meer welkom zijn op de training
   • Mocht een atleet een vriendje of vriendinnetje mee willen nemen naar de training, zal dit vooraf bij de trainer aangevraagd moeten worden. Die bekijkt per aanvraag of dit mogelijk is

  • Aanpak van de volwassen leden trainingen

   • Iedere trainer is tevens Corona toezichthouder.
   • Houdt voortdurend minstens 1,5 m afstand van elkaar en van de trainer
   • Meld je, van te voren, aan voor elke baantraining via mail of social media. (iedere trainer mag dat voor zijn eigen groep bepalen).
   • Trainers houden er rekenschap mee dat zij geen onderdelen aanbieden waarbij het noodzakelijk is dat zij atleten aanraken of te dichtbij komen.
   • Train in kleine groepen. Het opsplitsen van grote groepen maakt het mogelijk de 1,5 meter-maatregel te kunnen uitvoeren
   • Van een aantal trainingen is het aanvangstijdstip en de verzamelplaats gewijzigd. Dit om te voorkomen dat grote groepen op de baan ontstaan of in de omgeving van de baan. Op tabel 1 hieronder is te zien wat dat voor uw training betekent. Tabel is niet volledig. Er trainen meer groepen dan enkel de loopgroepen.
   • Kantine / Kleedkamers / Krachthonk en douches blijven gesloten
   • De jassen kunnen opgehangen worden in de hal van de kantine. De atleten mogen 1 voor 1 naar binnen om hun spullen weg te leggen. Trainers zien hierop toe. Het verzoek is om dit zoveel mogelijk te beperken.
   • Toiletten in de hal van de kantine zijn geopend maar gebruik ze minimaal. Ga thuis voor vertrek nog naar het toilet.
   • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training en blijf na tijd niet hangen
   • Na iedere training worden de materialen, toiletten, kranen en deurklinken door de trainers schoongemaakt
  • Praktische invulling van de training

   • De trainers zijn de enige personen die in het materiaalhok mogen komen. De atleten pakken dus niet zelf hun materialen
   • Inlopen: de trainers zien erop toe dat de atleten voldoende afstand van elkaar houden. Inlopen gebeurt per 4 atleten die verdeeld worden over de 8 banen, met elke keer 1 lege baan tussen twee atleten. Na een meter of 5 mag de volgende groep gaan inlopen
   • De trainer geeft de atleten mee dat zij de afstand moeten bewaren. Atleten die zich hieraan niet willen houden zullen niet langer welkom zijn op de trainingen
   • Loopgroepen, die buiten de baan trainen, moeten een flinke afstand houden tussen de groepen.
   • Laat de snelste groep als eerste vertrekken
   • Loopscholing: tijdens de loopscholing kunnen er op de baan pionnen neergezet worden op 1,5 meter van elkaar, zodat de atleten weten op welke afstand zij van elkaar moeten blijven. Door de atleten de instructie mee te geven dat zij zich van pion naar pion moeten bewegen zal deze afstand ook gewaarborgd blijven
   • Onderdelen: de groep wordt opgesplitst. De groepen verdelen zich over de atletiekbaan of over de te lopen route (buiten de baan). Wanneer er onderdelen zijn waarbij gewacht moet worden, kan de trainer weer pionnen markeren waar de atleten moeten gaan staan om de 1,5 meter-maatregel in acht te nemen. De trainer ziet erop toe dat dit gebeurd
   • Alle onderdelen kunnen getraind worden, omdat de trainer altijd op 1,5 meter afstand kan zijn van de atleten
   • Zorg dat je met spugen en het ledigen van de neus, dat veilig doet en verzeker je er van dat er niemand achter je loopt. Het heeft de voorkeur om papieren zakdoeken bij je te dragen.

   Tabel 1: Gewijzigde aanvangstijden vanwege de Corona maatregelen:

   Dag vd week:

   Groep van trainer:

   Aanvangstijd:

   Verzamelplaats:

   Maandag

   Bart van Gelder

   ongewijzigd (19:30u)

   op de baan

   Patrick Kok

   gewijzigd naar 19:45u

   op de baan

   Peter de Boer

   gewijzigd naar 19:45u

   p1 (zie figuur 1)

   Henk de Ruiter

   gewijzigd naar 19:45u

   p2 (zie figuur 1)

   René Ester

   gewijzigd naar 19:45u

   p3 (zie figuur 1)

    

    

    

    

   Dinsdag

   Wendy Geurtsen

   gewijzigd naar 19:45u

   (junioren stoppen immers om 19:15u)

   op de baan

    

    

    

    

   Woensdag

   Bart van Gelder

   ongewijzigd (19:30u)

   op de baan

   Ruud Disse

   gewijzigd naar 19:45u

   op de baan

   Cisca de Vries

   wordt nader besproken

   (19:00 u of 19:45)

   op de baan

    

    

    

    

   Donderdag

   Peter de Boer

   gewijzigd naar 19:45u

   op de baan

   Cisca de Vries

   ongewijzigd (19:30u)?

   op de baan

    

    

    

    

   Vrijdag

   ongewijzigd

   Zaterdag

   ongewijzigd

    

   Figuur 1. De verzamelplaatsen zijn gesitueerd aan de noordkant vd grote parkeerplaats.

  • Rol van de coronaverantwoordelijke

   • Is aanspreekpunt voor alle vragen en opmerkingen rondom corona
   • Per training is er 1 corona-verantwoordelijke aanwezig
   • Wie deze persoon is, wordt gecommuniceerd met de ouders en atleten, zodat zij weten bij wie zij moeten zijn
   • De coronaverantwoordelijke is duidelijk zichtbaar op het terrein aanwezig en draagt een oranje hesje
   • Ziet erop toe dat ouders het terrein niet betreden<
   • Ziet erop toe dat alle materialen, toiletten, kranen en deurklinken schoongemaakt worden na elke training
   • Ziet erop toe dat alle richtlijnen en maatregelen uitgevoerd worden zoals in het plan is beschreven
   • Grijpt in wanneer maatregelen en richtlijnen overschreden worden
   • Is geautoriseerd om mensen van het terrein te verwijderen
  • Laatste update: 12 mei 2020