/
  • Algemene regels en richtlijnen (geldend tot tenminste 20 mei 2020)

   • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
   • Ouders en atleten blijven zelf verantwoordelijk. AV Spirit doet er alles aan om met deze regels, richtlijnen en maatregelen de training zo veilig mogelijk aan te bieden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele besmettingen
   • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
   • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
   • Houd 1,5 m afstand (twee armlengtes) met personen van 18 jaar of ouder
   • Vermijd drukte
   • Schud geen handen
   • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
   • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet
   • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
   • Was na de training je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
   • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten (in de zomerperiode)
   • De kantine blijft gesloten (in de zomerperiode)
   • Vermijd het aanraken van je gezicht
   • Schud geen handen
   • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis
   • Neem je eigen bidon, gevuld, mee

   (Bron: NOC*NSF https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf)

  • Aanpak voor de pupillen trainingen

   • Atleten laten voor elke training weten of zij WEL/NIET aanwezig zijn bij de trainer
   • Kinderen tot 12 jaar mogen vrij trainen en hebben geen restricties. Dit houdt in dat de pupillen D, C, B A1 en A2 gewoon kunnen trainen zoals zij altijd gedaan hebben. Er hoeven geen bijzondere maatregelen genomen te worden tijdens de training
   • De kinderen worden door de ouders afgezet op de parkeerplaats. De ouders mogen niet op het terrein komen van AV Spirit. De trainers halen de pupillen op bij de parkeerplaats en nemen de kinderen mee de atletiekbaan op
   • Kleedkamers blijven gesloten
   • Kantine blijft gesloten
   • De jassen kunnen opgehangen worden in de hal van de kantine
   • Toiletten in de hal van de kantine zijn geopend voor gebruik
   • Tijdens de trainingen moeten de trainers 1,5 bij elkaar en de atleten vandaan blijven.
   • Na de training brengen de trainers de atleten ook weer naar de parkeerplaats terug. Hiermee voorkomen we dat we ook bij ouders moeten handhaven op de 1,5 meter-maatregel.
   • Trainers zijn er dus verantwoordelijk voor dat de kinderen op de baan komen en ook weer bij hun ouders afgeleverd worden
   • Na iedere training worden de materialen, toiletten, kranen en deurklinken door de trainers schoongemaakt
  • Praktische invulling van de training

   • Trainers houden er rekenschap mee dat zij geen onderdelen of spellen aanbieden waarbij het noodzakelijk is dat zij atleten aanraken of te dichtbij komen. Voorbeeld is hiervan polsstokverspringen, waarbij trainers en atleten dichtbij elkaar zijn in verband met veiligheid
   • Verdere restricties zijn voor de pupillen niet nodig
   • Mocht een atleet een vriendje of vriendinnetje mee willen nemen naar de training, zal dit vooraf bij de trainer aangevraagd moeten worden. Die bekijkt per aanvraag of dit mogelijk is

  • Aanpak voor de junioren

   • Kinderen van 12 jaar tot en met 18 jaar mogen trainen, met inachtneming de 1,5 meter-maatregel. Dit houdt in dat de groepen junioren C&D-junioren en A&B-junioren op 1,5 meter afstand van elkaar en de trainer moeten trainen.
   • De groep C&D-junioren wordt opgesplitst in twee groepen, omdat het een te grote groep is om tegelijk te trainen en de 1,5 meter-maatregel te kunnen uitvoeren
   • Wanneer een dag of tijdstip niet uitkomt voor een atleet, mag deze zelf onderling ruilen met een andere atleet. Hierbij blijven de groepen van gelijke grootte. Dit gebeurt voor de allereerst training aanvangt en eenmaal geruild, kan er niet weer terug geruild worden. De groepen mogen namelijk niet met elkaar in contact komen
   • De groep C&D-junioren worden dan weer in twee groepen opgesplitst zodat er uiteindelijk twee groepen ontstaan per avond van maximaal 10 atleten per trainer. Deze aantallen zijn hanteerbaar voor de trainer en zo kan de 1,5 meter-maatregel worden gegarandeerd
   • De groep A&B-junioren blijft in zijn oorspronkelijke vorm bestaan. Door het aantal atleten is de groep te trainen binnen de richtlijnen die gelden
   • Atleten die per auto komen worden opgewacht door een trainer op de parkeerplaats. Die ziet erop toe dat de 1,5 meter-maatregel wordt nageleefd. De trainer neemt vervolgens de atleten mee naar de atletiekbaan<
   • Atleten die op de fiets komen worden op de atletiekbaan opgewacht door een trainer en die ziet erop toe dat de atleten 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven
   • Op het voorterrein kan met pionnen aangegeven worden waar de atleten op gepaste afstand van elkaar kunnen wachten
   • Kleedkamers blijven gesloten
   • Kantine blijft gesloten
   • Krachthonk blijft gesloten
   • De jassen kunnen opgehangen worden in de hal van de kantine. De atleten mogen 1 voor 1 naar binnen om hun spullen weg te leggen. Trainers zien hierop toe
   • Toiletten in de hal van de kantine zijn geopend voor gebruik
   • Na de training brengen de trainers de atleten ook weer naar de parkeerplaats terug. Trainers zijn er dus verantwoordelijk voor dat de kinderen op de baan komen en ook weer bij hun ouders afgeleverd worden. De atleten die op de fiets zijn gekomen, kunnen zelf vertrekken van de baan. Niemand blijft hangen om te kletsen
   • Na iedere training worden de materialen, toiletten, kranen en deurklinken door de trainers schoongemaakt
  • Praktische invulling van de training

   • Atleten laten voor elke training weten of zij WEL/NIET aanwezig zijn bij de trainer
   • De trainers zijn de enige personen die in het materiaalhok mogen komen. De atleten pakken dus niet zelf hun materialen
   • Inlopen: de trainers zien erop toe dat de atleten voldoende afstand van elkaar houden. Inlopen gebeurt per 4 atleten die verdeeld worden over de 8 banen, met elke keer 1 lege baan tussen twee atleten. Na een meter of 5 mag de volgende groep gaan inlopen
   • De trainer geeft de atleten mee dat zij de afstand moeten bewaren
   • Loopscholing: tijdens de loopscholing kunnen er op de baan pionnen neergezet worden op 1,5 meter van elkaar, zodat de atleten weten op welke afstand zij van elkaar moeten blijven. Door de atleten de instructie mee te geven dat zij zich van pion naar pion moeten bewegen zal deze afstand ook gewaarborgd blijven
   • Onderdelen: de groep wordt opgesplitst in tweeën, dus maximaal 10 atleten per trainer. De groepen gaan elk aan een andere kant van de atletiekbaan trainen. Wanneer er onderdelen zijn waarbij gewacht moet worden, kan de trainer weer pionnen markeren waar de atleten moeten gaan staan om de 1,5 meter-maatregel in acht te nemen. De trainer ziet erop toe dat dit gebeurt
   • Alle onderdelen kunnen getraind worden, omdat de trainer altijd op 1,5 meter afstand kan zijn van de atleten
   • Trainers beseffen dat het jonge atleten zijn waarmee zij trainen en dat de 1,5 meter-maatregel makkelijk overschreden wordt. Een vergissing kan gebeuren. Deze atleten worden aangesproken op gedrag en krijgen een reminder mee. Wanneer trainers merken dat een atleet zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt, zal hij of zij niet meer welkom zijn op de training
   • Mocht een atleet een vriendje of vriendinnetje mee willen nemen naar de training, zal dit vooraf bij de trainer aangevraagd moeten worden. Die bekijkt per aanvraag of dit mogelijk is

  • Aanpak voor de RaceRunners

   • De gehele groep neemt de 1,5 meter-maatregel in acht. Dit betekent dat atleten onderling en de trainers op 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven. Dit doen wij gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep
   • De atleten worden opgewacht door een van de trainers bij het hek. Hier staan de RaceRunners ook klaar
   • Er mogen geen ouders op de accommodatie voor, tijdens of na de training
   • Kleedkamers blijven gesloten
   • Kantine blijft gesloten
   • De jassen kunnen opgehangen worden in de hal van de kantine. De atleten mogen 1 voor 1 naar binnen om hun spullen weg te leggen. Trainers zien hierop toe
   • Toiletten in de hal van de kantine zijn geopend voor gebruik, alleen bij noodgevallen
   • Na de training brengen de trainers de atleten ook weer naar het hek terug. Trainers zijn er dus verantwoordelijk voor dat de kinderen op de baan komen en ook weer bij hun ouders afgeleverd worden.
   • Niemand blijft hangen om te kletsen
   • Na iedere training worden de materialen, RaceRunners, toiletten, kranen en deurklinken door de trainers schoongemaakt
  • Praktische invulling

   • Atleten laten voor elke training weten of zij WEL/NIET aanwezig zijn bij de trainer
   • De trainers zijn de enige personen die in het materiaalhok mogen komen. De atleten pakken dus niet zelf hun materialen
   • Inlopen: de trainers zien erop toe dat de atleten voldoende afstand van elkaar houden. Inlopen gebeurt per 4 atleten die verdeeld worden over de 8 banen, met elke keer 1 lege baan tussen twee atleten. Na een meter of 10 mag de volgende groep gaan inlopen
   • De trainer geeft de atleten mee dat zij de afstand moeten bewaren
   • De trainer is Corona verantwoordelijke voor de RaceRunning trainingen
   • Alle onderdelen kunnen getraind worden, omdat de trainer altijd op 1,5 meter afstand kan zijn van de atleten en de atleten op 1,5 meter afstand kunnen blijven onderling
   • Trainers beseffen dat het jonge atleten zijn waarmee zij trainen en dat de 1,5 meter-maatregel makkelijk overschreden wordt. Een vergissing kan gebeuren. Deze atleten worden aangesproken op gedrag en krijgen een reminder mee. Wanneer trainers merken dat een atleet zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt, zal hij of zij niet meer welkom zijn op de training
   • Mocht een atleet een vriendje of vriendinnetje mee willen nemen naar de training, zal dit vooraf bij de trainer aangevraagd moeten worden. Die bekijkt per aanvraag of dit mogelijk is

  • Aanpak van de volwassen leden trainingen

   • Iedere trainer is tevens Corona toezichthouder.
   • Houdt voortdurend minstens 1,5 m afstand van elkaar en van de trainer
   • Meld je, van te voren, aan voor elke baantraining via mail of social media. (iedere trainer mag dat voor zijn eigen groep bepalen).
   • Trainers houden er rekenschap mee dat zij geen onderdelen aanbieden waarbij het noodzakelijk is dat zij atleten aanraken of te dichtbij komen.
   • Train in kleine groepen. Het opsplitsen van grote groepen maakt het mogelijk de 1,5 meter-maatregel te kunnen uitvoeren
   • Van een aantal trainingen is het aanvangstijdstip en de verzamelplaats gewijzigd. Dit om te voorkomen dat grote groepen op de baan ontstaan of in de omgeving van de baan. Op tabel 1 hieronder is te zien wat dat voor uw training betekent. Tabel is niet volledig. Er trainen meer groepen dan enkel de loopgroepen.
   • Kantine / Kleedkamers / Krachthonk en douches blijven gesloten
   • De jassen kunnen opgehangen worden in de hal van de kantine. De atleten mogen 1 voor 1 naar binnen om hun spullen weg te leggen. Trainers zien hierop toe. Het verzoek is om dit zoveel mogelijk te beperken.
   • Toiletten in de hal van de kantine zijn geopend maar gebruik ze minimaal. Ga thuis voor vertrek nog naar het toilet.
   • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training en blijf na tijd niet hangen
   • Na iedere training worden de materialen, toiletten, kranen en deurklinken door de trainers schoongemaakt
  • Praktische invulling van de training

   • De trainers zijn de enige personen die in het materiaalhok mogen komen. De atleten pakken dus niet zelf hun materialen
   • Inlopen: de trainers zien erop toe dat de atleten voldoende afstand van elkaar houden. Inlopen gebeurt per 4 atleten die verdeeld worden over de 8 banen, met elke keer 1 lege baan tussen twee atleten. Na een meter of 5 mag de volgende groep gaan inlopen
   • De trainer geeft de atleten mee dat zij de afstand moeten bewaren. Atleten die zich hieraan niet willen houden zullen niet langer welkom zijn op de trainingen
   • Loopgroepen, die buiten de baan trainen, moeten een flinke afstand houden tussen de groepen.
   • Laat de snelste groep als eerste vertrekken
   • Loopscholing: tijdens de loopscholing kunnen er op de baan pionnen neergezet worden op 1,5 meter van elkaar, zodat de atleten weten op welke afstand zij van elkaar moeten blijven. Door de atleten de instructie mee te geven dat zij zich van pion naar pion moeten bewegen zal deze afstand ook gewaarborgd blijven
   • Onderdelen: de groep wordt opgesplitst. De groepen verdelen zich over de atletiekbaan of over de te lopen route (buiten de baan). Wanneer er onderdelen zijn waarbij gewacht moet worden, kan de trainer weer pionnen markeren waar de atleten moeten gaan staan om de 1,5 meter-maatregel in acht te nemen. De trainer ziet erop toe dat dit gebeurd
   • Alle onderdelen kunnen getraind worden, omdat de trainer altijd op 1,5 meter afstand kan zijn van de atleten
   • Zorg dat je met spugen en het ledigen van de neus, dat veilig doet en verzeker je er van dat er niemand achter je loopt. Het heeft de voorkeur om papieren zakdoeken bij je te dragen.

   Tabel 1: Gewijzigde aanvangstijden vanwege de Corona maatregelen: 

   Dag vd week:

   Groep van trainer:

   Aanvangstijd:

   Verzamelplaats:

   Maandag

   Bart van Gelder

   19.45 – 20.45

   op de baan

   Patrick Kok

   gewijzigd naar 19:45u

   op de baan

   Peter de Boer

   gewijzigd naar 19:45u

   p1 (zie figuur 1)

   Henk de Ruiter

   gewijzigd naar 19:45u

   p2 (zie figuur 1)

   René Ester

   gewijzigd naar 19:45u

   p3 (zie figuur 1)

    

   Barefoot Running (Rob)

   Gewijzigd naar 19.45 uur

   Op de baan

    

    

    

    

    

   Pupillen D,C,B (Henry)

   18.15 – 19.15

   Op de baan

    

   Pupillen A (Elske)

   18.15 – 19.15

   Op de baan

    

   Junioren D en C

   18.30 – 20.00

   Op de baan

   Dinsdag

   Wendy Geurtsen

   gewijzigd naar 19:45u

   (junioren beginnen immers om 19:15u)

   op de baan

    

   MiLa (Ewald)

   19.15 – 21.00

   Op de baan

    

    

    

    

    

   Wandelgroep

   ochtend

   Nog geen training

    

   RaceRunners (Elske)

   15.45 – 16.45

   Op de baan

   Woensdag

   Bart van Gelder

   19.15 – 20.45

   op de baan

   Ruud Disse

   gewijzigd naar 19:45u

   op de baan

   Cisca de Vries

   wordt nader besproken

   (19:00 u of 19:45)

   op de baan

    

    

    

    

    

   Pupillen D,C,B (Henry)

   18.15 -19.15

   Op de baan

    

   Pupillen A (Elske)

   18.15. 19.15

   Op de baan

    

   Junioren D en C

   18.30 – 20.00

   Op de baan

   Donderdag

   Peter de Boer

   gewijzigd naar 19:45u

   op de baan

   Cisca de Vries

   ongewijzigd (19:30u)?

   op de baan

    

    

    

    

    

   Wandelgroep Ochtend nog geen training

   Vrijdag

   MiLA (Melle) 19.00 – 20.00 op de baan

   Zaterdag

   Bootcamp 9.30 – 11.00 voornamelijk op locatie buiten de baan

    

   Barefoot running (Rob) 9.00 – 10.30 op de baan

    

   Figuur 1. De verzamelplaatsen zijn gesitueerd aan de noordkant vd grote parkeerplaats.

  • Protocol baanwedstrijden AV Spirit Lelystad

   Dit protocol is opgesteld zodat Atletiekvereniging Spirit te Lelystad op een zo’n verantwoord mogelijke wijze baanwedstrijden kan organiseren. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat wij verspreid van het Covid-19 virus tegen gaan.

   Uitgangspunten

   • Gezond verstand gebruiken staat voorop.
   • Te allen tijde volgen we de maatregelen van het RIVM.
   • Het creëren van een veilige omgeving voor alle deelnemers; vrijwilligers, bezoekers en betrokkenen.
   • De mogelijkheid bieden om baanwedstrijden door te laten gaan.
   • Het voorkomen van rechtstreeks fysiek contact. Bedoeld dan wel onbedoeld.
   • Aanvullende hygiënemaatregelen.
   • Goede en transparante communicatie naar alle stakeholders.

  • Regels voor trainers

   • Trainer is corona toezichthouder
   • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen
   • Trainer houdt bij wie er op welke training aanwezig is geweest. Deze gegevens moeten minimaal 4 weken bewaart blijven in verband met contactonderzoek
   • Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives
   • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit
   • Train zo veel mogelijk in vaste groepen
   • Trainers houden er rekenschap mee dat zij geen onderdelen aanbieden waarbij het noodzakelijk is dat zij atleten aanraken of te dichtbij komen (wanneer nodig bij 1,5 meter)
   • Train in kleine groepen. Het opsplitsen van grote groepen maakt het mogelijk de 1,5 meter-maatregel te kunnen uitvoeren
   • Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt. Wanneer sporter zich niet aan de regels houden, ben je als trainer verantwoordelijk en dien je de sporter van de accommodatie te sturen
   • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen. Alle materialen die gebruikt zijn tijdens de training, dienen na afloop schoongemaakt te worden. Evenals toiletten, deurklinken en lichtknopjes
   • Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; laat 18 jaar en ouder sporters tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;

  • Rol van de coronaverantwoordelijke

   • Is aanspreekpunt voor alle vragen en opmerkingen rondom corona
   • Per training is er 1 corona-verantwoordelijke aanwezig
   • Wie deze persoon is, wordt gecommuniceerd met de ouders en atleten, zodat zij weten bij wie zij moeten zijn
   • De coronaverantwoordelijke is duidelijk zichtbaar op het terrein aanwezig en draagt een oranje hesje
   • Ziet erop toe dat ouders het terrein niet betreden<
   • Ziet erop toe dat alle materialen, toiletten, kranen en deurklinken schoongemaakt worden na elke training
   • Ziet erop toe dat alle richtlijnen en maatregelen uitgevoerd worden zoals in het plan is beschreven
   • Grijpt in wanneer maatregelen en richtlijnen overschreden worden
   • Is geautoriseerd om mensen van het terrein te verwijderen

  • Laatste update: 10 september 2020