/
  • Het jaar 2021 voor AV Spirit

   Als begin van deze terugblik haal ik de eerste alinea van die van vorig jaar aan:
   Nog een paar dagen en 2020 ligt achter de rug. Zelden heeft een jaar zoveel sporen achtergelaten als 2020. Ook in de sport, en dus ook bij AV Spirit, heeft COVID-19 veel invloed gehad op het verloop van het jaar. Het werd er niet altijd makkelijker op. Voor sommigen was sporten niet meer mogelijk en voor alle anderen kon dit alleen maar met enorme aanpassingen in de sportbeleving. Wedstrijden waren niet mogelijk, de wintercup moesten we afblazen, samen met onze sportmaatjes bewegen werd lastig en de kantine en kleedkamers moesten dicht blijven. Zelfs bij onze kinderen kijken als die aan het sporten waren, was niet mogelijk.

   Helaas kende 2021 (te) veel gelijkenissen met 2020. Ook in het bijna achter ons liggende jaar konden veel trainingen en wedstrijden geen doorgang vinden en mochten er slechts sporadisch toeschouwers aanwezig zijn om de verrichtingen van hun (jeugd)leden te aanschouwen. Het voorgaande verbleekt echter bij het bericht dat wij eind september ontvingen waarin melding werd gemaakt van het overlijden van onze gewaardeerde vrijwilliger Ebo Kasemier

   Ter voorkoming dat dit artikel louter negatieve zaken aanstipt, brengen we graag onderstaande positieve zaken voor het voetlicht.

   Vooralsnog kent de pandemie geen (grote) negatieve weerslag op het aantal leden. Als bestuur prijzen we ons gelukkig met leden, trainers, sponsoren en vrijwilligers die de vereniging door weer en wind trouw blijven.

   Zoals in de algemene ledenvergadering van 13 december werd gememoreerd, hebben we in Bijl Orthopedie, Run2Day Almere, Schlepers Cultuurtechniek B.V. en 2Move&More nieuwe sponsoren gevonden c.q. hebben zij zich opnieuw aan onze vereniging verbonden. Bij de jeugdatleten is de animo om lid te worden bijzonder hoog. En zoals bekend: de jeugd heeft de toekomst!

   Trainers hebben zelf filmpjes gemaakt over looptechniek en loopscholing die onze leden thuis navolging konden verlenen.
   Gelukkig konden er twee wedstrijden voor pupillen, drie wedstrijden voor junioren (als compensatie voor het uitvallen van de competitie), vijf van de geplande zeven Wintercups en de clubkampioenschappen plaatsvinden.
   De meeste trainingen jeugd hebben doorgang kunnen vinden of zijn alternatieven voor bedacht waarbij de trainers grote flexibiliteit toonden door in gevallen van nood de taken van hun collegatrainers bij andere groepen waar te nemen.
   Spirit heeft laten zien dat ondanks alle maatregelen en kritiek er altijd alles gedaan is om iedereen in beweging te houden.

   Het beleidsplan is volop in ontwikkeling, iets dat in 2022 logischerwijs een vervolg krijgt. Hiervoor zal ook geregeld een beroep gedaan op onze leden om mee te denken of mee te helpen. Maak hiervan graag en overtuigd gebruik!
   De aanleg van de ledverlichting is opgestart, maar deze kampt nog met de naweeën van een ongevalletje in het Suezkanaal waardoor chips momenteel op wereldniveau lastig verkrijgbaar zijn. De leverancier van onze keuze mikt vooralsnog op plaatsing in het eerste kwartaal van komend jaar.
   Er zijn samenwerkingen ontstaan met met collegaverenigingen zoals MHCL en Batavia Swim.

   Bij het schrijven van deze opsomming verdwijnt bij mij -als (bestuurs)lid van deze prachtige vereniging- het gevoel dat ‘er zo weinig gebeurt bij Spirit’ als sneeuw voor de zon. Voornoemd gevoel leeft misschien bij meer leden. Als dat het geval mocht zijn: meld je bij ons bestuur. Wij geven graag toelichting en staan vanzelfsprekend open voor ideeën om zaken anders of beter aan te pakken. Laten we eerst genieten van de komende feestdagen en daarna van 2022 een geweldig jaar maken!

   Namens het bestuur,
   Peter van der Wal.