/
  • Voortgang installatie LED verlichting

   Zoals bij vele leden al bekend heeft AV Spirit een gemeentelijke subsidie ontvangen in het kader van de Motiemarkt. Die subsidie is verbonden met de aanschaf van LED verlichting voor de buitenbaan. Voordeel van LED verlichting is de duurzaamheid (minder stroomverbruik) en langere levensduur. Hoewel die subsidie (iets meer dan € 26.000) inmiddels op onze rekening staat en de koop al besloten is wil de installatie niet zo vlotten!
   Reden is het wereldwijde tekort aan chips (ook de aansturing van de LED installatie vraagt om chips)! Het dwarsliggen van de Evergreen in het Suezkanaal hielp ook niet echt. Onze leverancier doet wat in zijn macht ligt om zijn bestellingen af te dwingen. Hij is echter niet de enige ...

   Voorlopig zullen we even geduld moeten oefenen. De oude verlichting zal ons nog even uit de brand moeten helpen. Betekent dat de forse besparing op electriciteitskosten nog niet ingeboekt kunnen worden. Maar we hopen toch dit jaar nog over LED te kunnen beschikken.