/
  • Mededeling van het bestuur

   Beste sporters, vrijwilligers, leden en ouders van leden,

   Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. Desalniettemin werd er helaas weinig bewogen….

   Net zoals in de horeca, de evenementen branche, de luchtvaart en het bedrijfsleven, hebben ook de sportverenigingen wereldwijd veel nadelig effect gehad van COVID-19. U herinnert zich vast de uitgestelde Olympische spelen, het uitgestelde EK voetbal en de lege stadions op het moment dat er wél gesport kon worden.

   Ook in de amateursport is er een lange tijd geweest waarin we niet konden sporten.
   Uiteraard begrijp ik dat het voor de sporters bij AV Spirit erg lastig is geweest. Net zoals alle sporters in Nederland waren de mogelijkheden om samen te sporten beperkt en werden de regels ook nog eens elke 2 of 4 weken tijdens de persconferenties veranderd. Dit betekende dat het bestuur van AV Spirit elke keer een nieuw protocol moesten schrijven met daarin de regels waaraan we ons als vereniging moesten houden. De exacte regels moesten we eerst helemaal uitzoeken en de gemeente controleerde de naleving van deze regels. Het niet naleven zou op sancties komen te staan. Dit is tot op de dag van vandaag nog steeds aan de orde.

   We hebben als bestuur geprobeerd om elke verandering via de website te melden. In de praktijk bleek dat een relatief grote groep sporters en sommige trainers moeite hadden om zich aan de regels te houden. Als bestuur was het niet altijd mogelijk om iedereen te overtuigen en liepen we aan tegen sporters met andere inzichten. Deze inzichten varieerden van zeer mild tot een stuk strenger. Hierom hebben wij altijd geprobeerd om strikt te houden aan de naleving van de regels zoals ze in de persconferenties, door het NOC*NSF en de Atletiekunie omschreven stonden. Omdat we de verantwoordelijkheid van het naleven van de regels en de daarop volgende discussies niet bij de trainers konden neerleggen, hebben we de laatste weken voor de zomervakantie bewust gekozen voor een veilige benadering. Immers, de kantine, de toiletten, de kleedkamers en alle oppervlakken die mensen hebben aangeraakt moeten nog steeds na elk bezoek (of meerdere keren per dag) schoongemaakt worden en de 1,5 meter onderlinge afstand op het terrein moet gehandhaafd blijven. Helaas is gebleken dat we dit met z’n allen niet waar kunnen maken. En dat is eigenlijk ook hartstikke logisch.

   Gelukkig kunnen we ondertussen wel weer sporten maar moeten we ons wel aan de 1,5 meter houden. Immers, deze 1,5 meter mag alleen vervallen als het voor de sport noodzakelijk is en dat is bij hardlooptrainingen niet zo) of als de sporters nog geen 18 jaar zijn Direct ná (of vlak vóór) de training wordt elke aanwezige persoon gezien als toeschouwer en moet deze persoon zich volledig aan de 1,5 meter houden en geregistreerd worden. Voor de kantine gelden zelfs de HORECA COVID maatregelen.

   Net zoals alle sporters, sportfans en besturen van sportclubs, hopen ook wij dat we snel weer kunnen sporten zonder 1,5 meter afstand en met gebruik van kantine en kleedkamers. Ik hoop dat we dit snel achter ons kunnen laten en door kunnen gaan waar we begin 2020 zijn gebleven.

   Tot die tijd voelt het bestuur zich helaas genoodzaakt om de kantine en de kleedkamers gesloten te houden. We kunnen van onze trainers of vrijwilligers niet verwachten dat ze naast alle trainingsmiddelen ook elke avond de hele accommodatie schoonmaken. Ook toeschouwers zijn helaas nog niet toegestaan anders dan bij proef trainingen van startende jeugdleden. Ook voor de handhaving van de 1,5 meter willen wij geen beroep doen op de trainers, simpelweg omdat hier teveel discussies over ontstaan.

   We vragen u allemaal om deze maatregelen te eerbiedigen zolang de overheid dit van ons vraagt. Ook als u zelf een andere mening heeft. Wij ik begrijpen dat het ‘verenigingsgedeelte’ op deze wijze naar de achtergrond verdwijnt maar hopen en vertrouwen op u medewerking.

   Namens het bestuur van AV Spirit,

   Jeffrey Fernhout
   Duo-voorzitter.