/
    • Je adres

    • Bij het afleveren van de vrijwilligerspresentjes viel het ons bestuur op dat het geregeld voorkomt dat vrijwilligers/leden niet meer wonen op het adres dat in Sportlink van ze geregistreerd is. Gelukkig wisten we via omwegen de meeste vrijwilligers te vinden om hun welverdiende presentje te kunnen overhandigen, waarbij we gelijk vroegen om het adres in Sportlink aan te passen. Naar aanleiding hiervan willen we iedereen vragen om even in Sportlink te kijken of je adres correct geregistreerd is. Mocht het niet lukken om in te loggen, dan kun je even contact opnemen met onze ledenadministratie via ledenadmin(at)avspiritlelystad.nl
      Alvast bedankt voor je moeite!