/
  • Datum: 13-06-2019 Aanvang: 19:30 uur
   Locatie / genodigde: Iedere (ouder van een jeugd)lid, erelid en vrijwilliger van onze vereniging. Eindtijd: 20:40 uur
   Voorzitter: Victor Hebels Notulist: Peter van der Wal
   Deelnemers: Victor Hebels, Peter van der Wal, Jeffrey Fernhout, Marco Weernink, Don Weemering  

    

   Agenda: 

   1 Opening en vaststelling agenda 19:30
   2 Verslag vorige vergadering van 10 dec jl. textueel en naar aanleiding van 19:35
   3 Jaarrekening 2018 (Aantal bijlages: 1) 19:50
   4 Verslag kascommissie (Aantal bijlages: 1) 20:10
   5 Decharge bestuur 20:15
   6 Rondvraag en wat verder ter tafel komt 20:20
   7 Sluiting 20:35

    

   De bijlages kunt u als lid vanaf de download-pagina downloaden.