/
  • Het bestuur heeft de data bepaald waarop de algemene ledenvergaderingen dit jaar zullen plaatsvinden. Deze zullen zijn:
    
   • Donderdag 13 juni vanaf 19:30 uur
   • Maandag 16 december vanaf 21:00 uur
    
   Voor de hierboven genoemde data zal de agenda bekend worden gemaakt en andere stukken met een uitnodiging worden gemaild naar de leden.

   Wij hopen zoveel mogelijk belangstellenden te mogen verwelkomen op beide avonden.
    
   Update 22 oktober 2019: I.v.m. beschikbaarheid bestuurslid is de ALV verplaatst van 9 december naar 16 december 2019 !!!