/
  • Uitnodiging voor Algemene ledenvergadering 10 dec 2018

   Datum: 10-12-2018 Aanvang: 21:00 uur
   Locatie / genodigde: Iedere (ouder van een jeugd)lid, erelid en vrijwilliger van onze vereniging. Eindtijd: 22:10 uur
   Voorzitter: Victor Hebels Notulist: Peter van der Wal
   Deelnemers: Victor Hebels, Peter van der Wal, Juanita Cid, Jeffrey Fernhout, Don Weemering  

    

   Agenda: 

   1 Opening en vaststelling agenda 21:00
   2 Verslag vorige vergadering van 21 juni jl. textueel en naar aanleiding van 21:05
   3 Terugblik op het afgelopen verenigingsjaar 21:10
   4 Begroting 2019 (Aantal bijlages: 1) 21:15
   5 Voorstel aanpassing contributie 2019 (Aantal bijlages: 1) 21:25
   6 Vrijwiligersplan 21:35
   7 Verkiezing sport(st)er van het jaar 2018 21:55
   8 Sluiting 22:05

    

   De bijlages kunt u als lid vanaf de download-pagina downloaden.