/
  • In Memoriam René Geerdink

   Beste Leden,
    
   Afgelopen week bereikte mij het bericht dat één van onze oud-leden, René Geerdink, op 66 jarige leeftijd is overleden.  René Geerdink wordt herinnerd als een actief en betrokken lid van onze vereniging. Zo was hij lange tijd voorzitter van de technische commissie en nauw betrokken bij de organisatie van de diverse evenementen rond de eeuwwisseling. Wij herinneren ook de sportieve prestaties van René namens onze vereniging, in de jaren dat hij actief trainde en aan wedstrijden meedeed.
    
   Namens bestuur, leden en vrijwilligers van AV Spirit Lelystad wens ik familie en naasten van René alle sterkte en kracht toe om dit enorme verlies een plek te geven.
    
   Victor Hebels
   Voorzitter AV Spirit Lelystad