/
  • Uitnodiging voor Algemene ledenvergadering

   Datum: 21-06-2018 Aanvang: 19:30 uur
   Locatie / genodigde: Iedere (ouder van een jeugd)lid, erelid envrijwilliger van onze vereniging. De verbouwde kantine zal officieel worden geopend en na afloop zal de keuken (met frituur) geopend zijn. Eindtijd: 21:00 uur
   Voorzitter: Victor Hebels Notulist: Peter van der Wal
   Deelnemers: Victor Hebels, Peter van der Wal, Juanita Cid, Jeffrey Fernhout, Marco Weernink  

    

   Agenda: 

   1 Opening en vaststelling agenda 19:30
   2 Verslag vorige vergadering van, tekstueel en naar aanleiding van
   Aantal bijlages: 1
   19:35
   3 Jaarrekening 2017 (zie bijlage)
   Aantal bijlages: 1
   19:50
   4 Verslag kascommissie 19:55
   5 Decharge bestuur 20:00
   6 Verkiezing nieuwe penningmeester 20:05
   7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 20:15
   8 Verkiezing jeugdsport(st)er van het jaar 2017 20:30
   9 Rondvraag en wat verder ter tafel komt 20:40
   10 Sluiting 20:55

   De bijlages kunt u als lid opvragen via het secretariaat.