/
  • Basisopleiding Looptrainer niveau 3

    

   Het succes van een vereniging valt of staat met de kwaliteit van trainers. AV Spirit Lelystad is onderscheidend in het feit dat alle trainers binnen de vereniging een gedegen opleiding hebben genoten. Maar om de kwaliteit te waarborgen moeten we constant trainers blijven scholen en opleiden.

   In het begin van 2018 start FlevoDelta in Dronten een cursus voor looptrainer niveau 3.

   We zijn op zoek naar belangstellenden die deze opleiding willen volgen, die na de opleiding ingezet kunnen worden binnen de groepen van AV Spirit Lelystad. Dit kan zowel structureel als incidenteel. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg.
   De exacte data van de opleiding zijn nu nog niet bekend maar volgen in het begin van 2018.
   Op dit moment is er 1 atleet die zich bij mij heeft aangemeld. Gunstig van deze cursus is vooral dat alles in Dronten plaats vind.

  • De opleiding BL 3 is een opleiding van 6 workshops met aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk worden uitgevoerd.
   De opleiding heeft tot doel zelfstandige trainers op te leiden. De nadruk van de opleiding ligt op het training geven van atleten.
   De opleiding is bedoeld voor trainers met loopervaring die zelfstandig op een verantwoorde wijze een groep atleten (junioren of senioren) training willen geven en/of door willen stromen naar de opleiding Prestatie Looptrainer 4 om met prestatiegerichte atleten aan de slag te gaan.

   Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Basis Looptrainer 3 van de Atletiekunie.

   De kosten van de opleiding worden door AV Spirit Lelystad voor rekening genomen.
   Na de opleiding verwacht AV Spirit Lelystad je in te kunnen zetten voor de trainingsgroepen binnen AV Spirit Lelystad. Afspraken over inzet worden gemaakt met de trainerscoördinator. Verder adviseert de Atletiekunie dat de cursist:

   • minimaal 18 jaar of ouder is, omdat cursisten zelfstandig met groepen atleten aan de slag gaan;
   • in de gelegenheid is tijdens de opleiding minimaal 1 keer per week (delen van) trainingen te verzorgen aan atleten;
   • verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zelfstandig kan werken;
   • beschikt over basis computervaardigheden (MS Word)

   Belangstellende kunnen met vragen of voor aanmelding contact opnemen met de trainerscoördinator van AV Spirit Lelystad, René Ester:
   trainerscoordinator@avspiritlelystad.nl 
   06 - 553 853 97