/
    • Onlangs heeft iemand het nodig geacht om de klok die zich in de herenkleedkamer bevond mee te nemen. Vriendelijk verzoeken wij de verantwoordelijke om deze klok weer terug te hangen. Omdat wij eraan twijfelen of er navolging aan deze oproep zal worden verleend, doen wij hierbij een oproep aan onze leden om eens op uw zolder te kijken of u nog een klok heeft liggen die als vervangende kan dienen.

      Alvast bedankt voor uw moeite (en hopelijk: reactie).