/
    • In de afgelopen maanden heeft Sportbedrijf Lelystad de parkeervoorzieningen om en nabij het sportpark Langezand aanzienlijk verbeterd en uitgebreid. Dit heeft tot gevolg dat het voor de leden van onze atletiekvereniging niet noodzakelijk is om het "prive" parkeerterrein van LTVL te gebruiken. Vriendelijk doch dringend verzoeken wij leden die zich per auto naar het atletiekcomplex begeven om het gravelterrein niet te gebruiken om te parkeren.

      Als eenieder zich aan dit verzoek zal houden, zal dit de kans vergroten dat in het geval er geen activiteiten bij LTVL zullen plaatsvinden, deze "buurvereniging" zich welwillend zal opstellen om haar parkeerterrein beschikbaar te stellen als onze atletiekvereniging hier bij een evenement om vraagt. Samenvattend: gedraag je als goede buur en parkeer je auto niet op het gravel. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

      Het bestuur