/
  • U kunt zich inschrijven via inschrijven@avspiritlelystad.nl het daarvoor bestemde
   formulier.

   KLIK HIER - DOWNLOAD - CHRONOLOOG 23 JUNI CD COMPETITIE

   Uiterste inschrijfdatum: maandag voor de wedstrijd. (18 juni 2012)

   Uiterste mutatiedatum:
   De avond voor de wedstrijd mogen de ploegen de
   laatste drie wijzigingen doorgeven. De week ervoor (uiterlijk donderdag)
   is het toegestaan om meer wijzigingen door te geven.

   Wijzigen op de dag zelf is NIET toegestaan.

   NB. wij hopen dat het aantal wijzigingen beperkt blijft, u kunt ons
   daar erg mee helpen!

   Wellicht ten overvloede citeer ik het onderstaande gedeelte uit het
   Competitiereglement.

   • Het wedstrijdreglement 2012-2013 is van kracht. Hoofdstuk 9 uit het wedstrijdreglement, dat handelt over de competitie, is te downloaden via:
   • Alle deelnemende verenigingen moeten volgens onderstaand overzicht juryleden beschikbaar stellen per wedstrijd(locatie):
    - 1 t/m 4 ploeg(en) per vereniging: 1 jurylid_
    - 5 t/m 8 ploegen per vereniging: 2 juryleden_
    - 9 en meer ploegen per vereniging: 3 juryleden_
   • De namen en juryfuncties van deze juryleden moeten op het voor de inschrijving van de ploegen bestemde formulier worden opgegeven.
    Een toegewezen wedstrijdofficial is geen jurylid.
   • Als organiserende vereniging kunt u afzien van de verplichte levering van juryleden. U dient dit dan in uw uitnodiging aan de deelnemende verenigingen aan te geven. NB. AV Spirit zal zelf voorzien in een behoorlijke groep eigen mensen.

   Wij streven ernaar om de estafette indelingen vooraf te verstrekken
   ofwel ‘s ochtends aan de ploegleiders mee te geven.