/
  • De jaarlijkse ledenvergadering werd voor het eerst voorgezeten door Evert van de Beek, de nieuwe voorzitter. In een terugblik werd vastgesteld dat 2009 een bewogen jaar is geweest. Zaken als de voorzitterwisseling, de baanrenovatie, en een tekort aan trainers speelden een rol.

   Een punt van zorg is dat de penningmeester over een half jaar stopt en er nog geen opvolger is.Positieve punten zijn dat de baan klaar is, we kunnen terugkijken op een geslaagd clubkampioenschap met een gezellige barbecue en een Wintercup die groeit en bloeit.

   De prestatiebeker gaat dit jaar naar Elke Molenaar

   Verslag