/
  • Mededelingen
   We hebben een certificaat van de AU ontvangen, waarop staat dat de rondbaan is goedgekeurd. Niet alles van de baan is goedgekeurd, we houden het sportbedrijf scherp om aan alle eisen te voldoen.
   René stelt Ruud van der Laan voor, hij is hoofdtrainer van de loopgroepen, met name voor de middellange afstand.
   Ook is René bezig te bedenken hoe de jeugd kan worden gemotiveerd om ook na de basisschool te blijven trainen bij Spirit. Er zijn al successen te melden bij de meisjes D junioren.

   Verslag algemene ledenvergadering juni 2010
   Aanvulling: er waren toen 38 leden aanwezig.

   Jaarverslag
   Op het jaarverslag ontbreken de evenementen pupillen en junioren competitie. Er staat ook dat de TC overweegt vrijwilligerswerk verplicht te stellen, dit kan hooguit een advies zijn, het bestuur beslist.
   In het vervolg zal er geen papieren jaarverslag meer worden gemaakt, wie wil weten wat er heeft plaatsgevonden kan de website raadplegen.

   Jaarrekening
   Spirit sluit het jaar af met een positief saldo van €4.011,00.
   Het sanitair is gerenoveerd, we hebben daarvoor ook subsidie gekregen. Er is een forse reservering voor materiaalkosten: de discuskooi en een defribilator staan nog op het verlanglijstje. Verder wordt opgemerkt dat het dak gerepareerd moet worden. Het komende jaar wordt gewerkt aan een financieel meerjarenplan.
   De kascontrole heeft alles goedgekeurd en de vergadering verleent het bestuur decharge.
   Nieuwe kascontrolecommissie: Marian Jellema (1e jaar) en Gerard Fidder (2e jaar). Gezien de resultaten van dit jaar is er nog geen reden een contributieverhoging voor te stellen.

   Uitreiking Spiritbokaal
   De spiritbokaal is dit jaar voor Jan Rietvelt die afscheid neemt. Kernwoorden zijn: 31 jaar onafgebroken trainer, sociaal bewogen, organisator van de Natuurmarathon. Bovendien krijgt Jan van zijn groep een T-shirt met opdruk en een envelop met inhoud. De speech van Jan en een interview zijn te lezen in de volgende Spiritueel.

   Afscheid trainers
   Behalve van Jan nemen we ook afscheid van Miriam Geerdink, Bart van Gelder en Gert Dokter.

   Vrijwilligersaward
   Tijdens het vrijwilligersontbijt hebben we een competentieprijs ontvangen. We dingen hierdoor ook mee naar de landelijke prijs die uitgereikt wordt in december.
   Peter Geurtsen wordt met wijn en bloemen bedankt voor het schilderen van de douchepalen.

   Vrijwilligersovereenkomst
   De leden van de TC tekenen als eerste de vrijwilligersovereenkomst. Dit document zal voortaan ter ondertekening voorgelegd worden aan vrijwilligers die een vitale positie bekleden in de organisatie. In dit document wordt beschreven wat wij van elkaar mogen verwachten, wat het bestuur doet voor de vrijwilliger en wat de vrijwilliger voor de organisatie doet.

   Nieuwe bestuursleden
   Omdat onze voorzitter het komende jaar geen tijd kan vrijmaken voor Spirit, wordt Maarten Schoone voorgesteld als interim voorzitter tot oktober 2012. Dan neemt Evert het weer van hem over. Maarten vult aan dat hij het als zijn taak ziet het betuur te versterken, hij wordt niet de voorzitter die medailles uitreikt e.d. Deze taken nemen andere bestuursleden van hem over.
   Ook wordt voorgesteld Dolf Bartels te benoemen als nieuw bestuurslid.
   De vergadering neemt het voorstel over, het bestuur is blij met de versterking en hoopt nu nog op een secretaresse/taris.

   Rondvraag
   In de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor de volgende zaken:
   1. De rommel die soms achterblijft bij gebruik van de baan door scholen; dit wordt gecommuniceerd naar de scholen.
   2. Aanschaf crosstrainer: te duur.
   3. Clubblad in papieren of digitale vorm of beide, we gaan verder op de ingeslagen weg.
   4. De wintercup die gevolgd kan worden op twitter.
   5. Communicatie met het bestuur, het bestuur belooft beterschap, mist een nieuwe secretaris/resse.
   6. We zoeken een coördinator voor de Cyclerun.
   7. Aandacht voor de ROPARUN, deze twittert ook. Ze worden gevolgd door een team van Omroep Flevoland, ze komen zondag aan op de Coolsingel.

   Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

   Hierna geniet iedereen nog van een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje dat wordt aangeboden door Jan Rietvelt.
   We kijken terug op een vruchtbare en gezellige avond.

   Foto's